Výpočet ceny 3D tisku

Vložte údaje vypočtené slicerem

ČAS TISKU [h]
ČAS [min]
VÁHA FIL. [g]
CENA ČASU [Kč/h]
CENA VÁHY [Kč/kg]
CENA: 0